Phương pháp quản lý vốn

  CHIẾN LƯỢC TRUNG BÌNH GIÁ & NHỮNG RỦI RO CẦN BIẾT

  Chiến lược trung bình giá -  DCA (Dollar Cost Averaging)  Hay còn được gọi dưới một cái tên khác : Trung bình chi phí đầu tư  Đây là...

  CHIẾN LƯỢC TRUNG BÌNH GIÁ LÀ GÌ ?

  1. Chiến lược trung bình giá DCA là gì ? Chiến lược trung bình giá -  DCA (Dollar Cost Averaging)  Hay còn được gọi dưới một cái...

  TẦM QUAN TRỌNG CỦA QUẢN LÝ VỐN TRONG GIAO DỊCH

  Tầm quan trọng của quản lý vốn trong giao dịch Forex .( Bài tâm huyết , hay nhưng rất dài )----------------hầu hết các tay...

  NGUYÊN TẮC GIAO DỊCH VÀ QUẢN LÝ VỐN TRONG FOREX

  Một trader không có kỷ luật và không biết quản lý vốn sẽ nhanh chóng đốt cháy sạch tài khoản và sớm từ bỏ...

  CÁCH TÍNH KHỐI LƯỢNG VÀO LỆNH GIAO DỊCH FOREX

  Nếu bạn có trong tài khoảng 1000$ và bạn muốn giao dịch. Bạn có muốn sử dụng toàn bộ số tiền cùng một lúc "...

  CÁCH TÍNH LỜI LỖ TRONG FOREX

  Là một trader , bạn cần phải tự tính được lời lỗ trong mỗi lệnh giao dịch . Việc tính toán những con số này...