Hành động giá

PHÂN TÍCH KỸ THUẬT CÓ PHẢI CHÉN THÁNH CỦA SỰ THÀNH CÔNG ?

Phân tích kỹ thuật có hiệu quả không ? Phân tích kỹ thuật có đem lại chiến thắng cho trader không ? Theo Sanh thì mỗi...

CHIẾN LƯỢC GIAO DỊCH | MÔ HÌNH TAM GIÁC GIẢM GIÁ

MẪU HÌNH TAM GIÁC GIẢM GIÁCách nhận diện:Mẫu hình thường được hình thành thành trong một xu hướng giảm giá theo dạng một mẫu...