KHÓA HỌC ĐẦU TƯ CHỨNG KHOÁN TỪ CƠ BẢN ĐẾN NÂNG CAO

  Tên Khóa Học : Học đầu tư chứng khoán từ cơ bản đến nâng cao

  Thời Lượng : 4h

  Bài 1 : 

  http://www.youtube.com/embed/4pyizl0wxao

  Bài 2 :

  http://www.youtube.com/embed/31XT2Xhni5g

  Bài 3 :

  http://www.youtube.com/embed/CHcgBIfkPV8

  Bài 4 :

  http://www.youtube.com/embed/UI67Lpwvslc

  Bài 5 :

  http://www.youtube.com/embed/I_yOCEXjX3I

  Bài 6 :

  http://www.youtube.com/embed/BPZuAaQiH7s

  Bài 7 :

  http://www.youtube.com/embed/csQVfm9Gz3c

  Bài 8 :

  http://www.youtube.com/embed/Wy7RqCQjNpU

  Bài 9 :

  http://www.youtube.com/embed/afZGjXjZes8

  Bài 10 :

  http://www.youtube.com/embed/xxHcV1cWYVc

  Bài 11 :

  http://www.youtube.com/embed/rHFM0rOasuw

  Bài 12 :

  http://www.youtube.com/embed/6WKcIeKcc-M

  Bài 13 :

  http://www.youtube.com/embed/tN3BMoSY7q8

  Bài 14 :

  http://www.youtube.com/embed/dsNHwwe78Ks

  Bài 15 :

  http://www.youtube.com/embed/VWsMqwFOlQs

  Bài 16 :

  http://www.youtube.com/embed/iTTc7xuxV5c

  Bài 17 :

  http://www.youtube.com/embed/kq-3E6H4PM8

  Bài 18 :

  http://www.youtube.com/embed/jnZJ0GFakPg

  Bài 19 :

  http://www.youtube.com/embed/x_MYGIjDnjc

  Bài 20 :

  http://www.youtube.com/embed/ECvllKFOxL4

  Bài 21 :

  http://www.youtube.com/embed/dOO88HDPpKs

  Bài 22 :

  http://www.youtube.com/embed/sZQVPLJUcds

  Bài 23 :

  http://www.youtube.com/embed/yjag-GmLU94

  Bài 24 :

  http://www.youtube.com/embed/Yfy_WkVZ_cI

  Bài 25 :

  http://www.youtube.com/embed/7cXcfJ9hvTk

  Bài 26 :

  http://www.youtube.com/embed/g3OX0ACbSjw

  Bài 27 :

  http://www.youtube.com/embed/1RMAEUtjdBE

  Bài 28 :

  http://www.youtube.com/embed/w7GTvtJGw_g

  Bài 29 :

  http://www.youtube.com/embed/bZK_NHOnbgw

  Bài 30 :

  http://www.youtube.com/embed/GmTajs84y6Q

  Bài 31 :

  http://www.youtube.com/embed/oIMiSte8l08

  Bài 32 :

  http://www.youtube.com/embed/a8ox5i2D3kk

  Bài 33 :

  http://www.youtube.com/embed/sfaaHbHUkH4

  Bài 34 :

  http://www.youtube.com/embed/tlHHkgfZiRk

  Bài 35 :

  http://www.youtube.com/embed/BzlsL7ACBKg

  Bài 36 :

  http://www.youtube.com/embed/Rmuj6TVRa8o

  Bài 37 :

  http://www.youtube.com/embed/b3JfcKnRDSo

  5 1 bỏ phiếu
  Article Rating
  Đăng ký
  Thông báo về
  guest
  0 Comments
  Phản hồi nội tuyến
  Xem tất cả các bình luận