CÁM ƠN BẠN ĐÃ ĐĂNG KÝ!

Vui lòng làm theo các bước dưới đây để hoàn tất đăng ký:

1.

Kiểm tra Email

Kiểm tra tất cả hộp thư: Hộp Thư Đến, Quảng Cáo và Thư Rác.

2.

Mở Email xác nhận

Tìm email có tiêu đề: "Đăng Ký Khóa Học Kiếm Tiền Hằng Ngày"

3.

Làm theo hướng dẫn

Làm theo hướng dẫn Email