LƯU Ý: Mỗi năm chỉ nhận 5 người (hiện còn lại 2 suất)

TIẾN GẦN HƠN TRÊN CON ĐƯỜNG TRỞ THÀNH

TRADER CHUYÊN NGHIỆP


Thành công không chỉ đến với người theo đuổi nó mà còn với cả những ai biết nắm bắt nó.

Điền Thông Tin Của Bạn

Vào Form Dưới Đây

Bạn đã giao dịch được bao lâu rồi?
  • Dưới 1 năm
  • Từ 1 - 3 năm
  • Từ 3 - 5 năm
  • Trên 5 năm

Cảnh báo rủi ro:

Hợp đồng chênh lệch (CFD) là những công cụ phức tạp và có nguy cơ gây thua lỗ nhanh chóng do đòn bẩy. Bạn có thể sẽ được yêu cầu nạp thêm tiền để đáp ứng yêu cầu về tiền ký quỹ. Bạn nên cân nhắc xem mình đã hiểu cách thức hoạt động của CFD hay chưa và liệu mình có đủ khả năng chấp nhận rủi ro hay không. Kết quả tài chính trước đây của bất kỳ công cụ cơ bản nào không phải là bảo đảm hay chỉ báo cho kết quả trong tương lai. Giao dịch tài chính phái sinh có thể không phù hợp cho tất cả các nhà đầu tư. Vui lòng đảm bảo rằng bạn đã hiểu rõ về các rủi ro liên quan và hãy tìm kiếm tư vấn độc lập nếu cần thiết.

© 2021Tiensanh.com. All rights reserved