CAFE FX CÙNG TIÊN SANH

Sáng Thứ 3 Hàng Tuần

  • Gặp gỡ, giao lưu và trao đổi kinh nghiệm
  • Phân tích thị trường, lập kế hoạch giao dịch và trade live thực chiến
  • Học cách quản lý vốn, kiểm soát cảm xúc để duy trì phong độ giao dịch đỉnh cao.
  • Cập nhật kiến thức mới thường xuyên về phương pháp giao dịch


Ai Tham Gia Chương Trình?

Tất Cả Các Anh Chị Đã Từng Tham Gia OFFLINE Cùng Tiên Sanh

Quyền Lợi Cơ  Bản
  • Tham gia đầy đủ các buổi CAFE FX
  • Video xem lại chương trình
  • Chia sẻ kế hoạch giao dịch
Quyền Lợi Nâng Cao
  • Có thể mời bạn bè tham gia cùng
Điều Kiện Tham gia
  • Giao dịch dưới hệ thống Tiên Sanh